Clasa pregătitoare – Ce învață copii și care este programa?

clasa pregatitoare

Clasa pregătitoare face parte din ciclul de învățământ primar și reprezintă o etapă foarte importantă din viața unui copil. Astfel, clasa 0 marchează debutul copilului în viața de elev și face trecerea mai ușoară dintre grădiniță și școală. Tocmai din acest motiv, și programa clasei pregătitoare este gândită în așa fel încât să asigure tranziția de la grădiniță la școală, incluzând activități care stimulează învățarea prin joc. Ținând cont de acest lucru, în programa și în modalitatea de predare a învățătorilor se vor regăsi table de scris și desen, cărți educative sau diferite jocuri cu litere și matematice. Toate acestea au rolul de a încuraja învățarea prin joc și deprinderea mult mai ușoară a cunoștințelor de bază.

Pentru copii, clasa pregătitoare reprezintă o perioadă de acomodare în viața de școlar, care îi permite o adaptare bună la program, integrarea în colectivitate și obișnuirea cu cerințele specifice ale acest mediu diversificat.

Clasa pregătitoare sprijină copilul și îl încurajează să capete încredere în forțele proprii, să-și sporească stima de sine și să aibă inițiativă și dorința de a învață lucruri noi și de a reuși.

În clasa pregătitoare merg copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. De asemenea, pot merge și copii care au vârsta de 5 ani, însă numai după ce susțin o evaluare psihosomatică.

Materiile pe care le învață cei mici în clasa pregătitoare

Materiile pe care le învață copii în clasa pregătitoare sunt:

 • Comunicare în limba română
 • Matematică și Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză
module clasa pregatitoare

Procesul de învățare în clasa pregătitoare

În clasa pregătitoare o lecție durează 45 de minute și este structurată astfel:

 • 35 de minute de activitate
 • 10 minute jocuri și exersarea deprinderilor de bază

Pe tot parcursul anului școlar, sunt parcurse mai multe Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe baza principiilor învățării pe bază de proiect. Astfel, se au în vedere următoarele lucruri:

 • Teme propuse de copii, care permit implicarea părinților
 • Importanța învățării prin joc
 • Învățarea prin cooperare
 • Abordare integrată a învățării, depășind cadrul disciplinelor școlare clasice (formale)
 • Realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.

În clasa pregătitoare, elevii nu primesc teme pentru acasă. La finalul anului școlar, cei mici susțin o serie de teste de evaluare a capacității de învățare care au scopul de a depista din timp tulburările de învățare și de a stabili metode specifice de educație, acolo unde se constată că este cazul.

Programa școlară pentru clasa pregătitoare

Fiecare programă școlară este compusă după un anumit tipar și conține informații detaliate asupra felului în care va fi conceput actul didactic, oferind totodată și exemple concrete de conținuturi care pot fi adoptate în vederea realizării competențelor elementare și specifice propuse pentru fiecare disciplină. Astfel, fiecare programa școlară cuprinde secțiunile:

 • Notă de prezentare – în care sunt prezentate elementele esențiale ale disciplinei, de la numărul de ore destinate acesteia până la resursele care au stat la baza alcătuirii ei sau la precizarea unor generalități care vizează finalitățile disciplinei.
 • Competențe generale – numirea tuturor cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor pe care elevul le va dobândi prin învățare și care-l vor ajuta să identifice și să rezolve ulterior anumite probleme specifice programei.
 • Competențe specifice – sunt derivate din competențele generale și sunt corelate cu exemple concrete de activități de învățare. Astfel, pentru fiecare competență specifică, programa prezintă o serie de exemple de activități de învățare care pot fi simplificate sau îmbogățite de fiecare cadru didactic și adaptate în funcție de necesitățile copiilor.
 • Sugestii metodologice – au rol orientativ și vin în sprijinul cadrului didactic pentru ca acesta să își proiecteze lecțiile într-un mod cât mai atractiv și mai eficient, raportându-se la nevoile elevilor.
programa clasa pregatitoare

Orarul clasei pregătitoare

Orarul clasei pregătitoare este structurat astfel:

 • Comunicare și limba română – 5 ore/săptămână
 • Limba modernă – 1 ora/săptămână
 • Matematică și explorarea mediului – 4 ore/săptămână
 • Religie – 1 ore/săptămână
 • Educație fizică – 2 ore/săptămână
 • Muzică și mișcare – 2 ore/săptămână
 • Arte vizuale și abilități practice – 2 ore/săptămână
 • Dezvoltare personală – 2 ore/săptămână
 • Opțional – 1 ore/săptămână

Astfel, la final numărul total de ore obligatorii pe săptămână pentru clasa pregătitoare sunt de 19, însă dacă se adaugă și opționalul atunci vor fi 20 de ore pe săptămână.

Programa clasei pregătitoare – Comunicare și limba română

Pentru Comunicare și limba română, elevii din clasa pregătitoare învață anumite jocuri de mișcare pentru a exersa corect actul respirator, cu accent pe pronunția corectă sau reproducerea unui mesaj scurt cu schimbare intonației, în funcție de intenția de comunicare. De asemenea, cei mici mai fac și următoarele activități:

 • jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuși pe deget, pe mână, marionete, măști.
 • dramatizări ale poveștilor/ fragmentelor din basme audiate
 • jocuri de modificare a poveștilor audiate – schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea finalului
 • crearea unor povești orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create de copii
 • recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea formei unui nor cu o literă)
 • exersarea musculaturii fine a mâinii și a coordonării mișcărilor prin colorare.
clasa pregatitoare copii

Programa clasa pregătitoare – matematică

Programa școlară este obligatorie, iar cadrele didactice au obligația de a preda la clasă toate conținuturile prevăzute la acest curriculum. Așadar, fiecare programă este alcătuită după un anumit tipar și conține informații specifice asupra felului în care va conceput și prezentat actul didactic. La matematică, elevii din clasele pregătitoare vor învăța următoarele lucruri:

 • compararea numerelor de la 0 la 31, la care se adaugă adunări și scăderi
 • numărare cu pas dat (ex. din 2 în 2, din 3 în 3)
 • aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanței
 • recunoaşterea unor figuri și corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător și în materiale tipărite
 • completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc
 • recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei
 • identificarea unor surse de electricitate, care asigură funcționarea unor obiecte.

Ce scriu copii în clasa 0?

În clasa 0, copiii trec printr-o perioada de dezvoltare rapidă și explorare a limbajului scris. Deși abia încep să își dezvolte abilitățile de scriere, ei își vor exprima ideile și experiențele trăite printr-o varietate de mijloace, precum:

 • Desene – la începutul clasei pregătitoare, copiii își vor exprima de cele mai multe ori gândurile și imaginația prin desene. Acestea pot fi reprezentate de linii, pete de culoare sau anumite forme care au semnificație pentru ei.
 • Primele încercări de a forma litere – pe măsură ce se obișnuiesc cu literele și cuvintele, copii din clasa pregătitoare vor începe să facă primele lor litere. La început acestea vor fi scrise invers sau într-o ordine neobișnuită, însă acest lucru reprezintă procesul lor de învățare.
 • Explorarea limbajului – copiii vor încerca să exploreze sunete și structura limbajului scris. Astfel, ei vor încerca să formeze cuvinte noi sau să folosească sunete asemănătoare pentru a scris cuvintele pe care le cunosc deja.

Ce calcule fac copii în clasa 0?

În clasa 0, copiii încep să se familiarizeze cu conceptele matematice de bază. De obicei, în această etapă, ei încep să învețe să numere, să recunoască cifrele și să înțeleagă conceptele simple de adunare și scădere.

Activitățile matematice pentru copiii din clasa 0 ar putea include:

 • Numărarea obiectelor – Aceasta poate fi o activitate de bază în care copiii numără obiecte, cum ar fi jucării sau bucăți de fructe.
 • Recunoașterea cifrelor – Învață să recunoască cifrele și să le asocieze cu cantități specifice. De exemplu, să învețe că “2” reprezintă două obiecte.
 • Adunarea și scăderea simplă – Utilizând obiecte sau imagini, copiii pot învăța conceptul de adunare și scădere prin combinarea sau eliminarea obiectelor.
 • Modele simple – Copiii pot începe să înțeleagă modele simple, cum ar fi repetarea secvențelor de numere sau obiecte.
 • Jocuri și activități educative – Jocurile și activitățile interactive pot face procesul de învățare a matematicii mai distractiv și mai captivant pentru copii, ajutându-i să-și consolideze abilitățile în mod plăcut.
clasa 0

Evaluarea în clasele pregătitoare

În clasa pregătitoare sunt vizate cinci zone de dezvoltare:

 • Dezvoltare fizică și motrică
 • Dezvoltare socio-emoțională
 • Dezvoltarea cognitivă
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării
 • Dezvoltarea capacităților și a atitudinilor de învățare.

Cei mici nu primesc note, însă la finalul anului, învățătoarea completează un raport de evaluare în care sunt trecute punctele forțe ale copilului, dar și zonele în care are nevoie de sprijin. Totodată, pe parcursul anului se realizează Portofoliul Individual al Elevului în care sunt cuprinse toate lucrările realizate de cel mic.

În raportul de evaluare sunt cuprinse observații privind fiecare domeniu în parte:

 • Comunicare în limba română – dacă elevul recunoaște cuvinte simple scrise cu litere mari și mici sau dacă știe să scrie mesaje simple
 • Limba străină – dacă știe să răspundă la salut și la întrebări simple, dacă știe să numească obiecte în limba respectivă, dacă poate învăța poezii și cântece scurte, dacă se poate prezenta etc.
 • Matematică și explorarea mediului – dacă știe numerele de la 0 la 31, dacă poate să compare aceste numere, să le ordoneze, să facă adunări și scăderi cu până la 5 elemente dintr-o mulțime dată. Învățătoarea va mai nota dacă cel mic recunoaște pătratul, triunghiul, dreptunghiul, cercul, cubul, sfera.
 • Religie – dacă recunoaște elemente de bază domeniului, dacă recunoaște caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, dacă aplică reguli de comportament moral-creștin în contexte de viață familiare, dacă știe semnificațiile unor sărbători religioase etc.
 • Arte vizuale și abilități practice – recunoașterea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen, pictură, modelaj, colaj, film sau desene animate, care reflectă un context familiar; identificarea liniei, a punctului, a culorii; manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală și verbală.
 • Muzică și mișcare – receptarea unor sunete din mediul înconjurător, diferențierea sunetelor vorbite sau cântate, receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale, cântarea în colectiv asociind mișcarea sugerată de text.
 • Educație fizică – identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte, respectarea regulilor de igienă personală, redarea prin limbaj corporal a unor trăiri personale, manifestarea atitudinii de cooperare, ajutor și fair-play.
 • Dezvoltare personală – Identificarea unor trăsături personale elementare, Identificarea unor obiecte și activități simple de igienă personală, recunoașterea emoțiilor de bază, Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară, aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar, Identificarea hobby-urilor, a jocurilor și a activităților preferate.

Calendarul anului școlar 2023-2024

alfabet si litere

Anul școlar 2023-2014 a început la data de 11 septembrie, iar elevii trebuie să petreacă în total 36 de săptămâni în băncile școlilor, până la data de 21 iunie 2024 când va fi ultima zi de școală.

Anul acesta școlar a fost împărțit în 5 module, iar în luna februarie fiecare inspectorat școlar a stabilit o vacanță.

Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

 • Vacanță de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

 • Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene

 • Vacanță de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4 – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

 • Vacanță de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

 • Vacanța de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Clasa pregătitoare reprezintă o nouă etapă din viața unui copil, care nu este scutită de emoții. Îmbrățișați cu entuziasm acest nou început, înarmați-vă cu răbdare și fiți curioși pentru a aprofunda tainele primare ale vieții de școlar!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *